sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Casa Balş

Pe strada Domnească se află o altă casă de patrimoniu, aparţinând familiei boiereşti moldovene Balş, din Iveşti. Originea acestei familii este controversată, provenind fie din Moldova, fie din familia domnitoare Balsa din Montenegru. Paul Balş, fiul lui Panait Balş din Iveşti, a cumpărat locul cu nişte case mai vechi în anul 1913. Casa existentă este construită în perioada 1913-1915. Din studiul arhivelor nu reiese cine a fost cel care a ridicat această casă, dar într-un dosar de arhivă apare menţiunea că defunctul Balş a cumpărat casa cu poarta ieşită la linia străzii.
Pe frontispiciul ei dinspre stradă, deasupra celor trei ferestre, se aflau în basorelief de stuc armele casei. Din cartea autorului contemporan Crişan Muşeţeanu aflăm descrierea acesteia: „Casa Balş este un model de casă franţuzească, aşezată perpendicular pe strada Domnească. Se intra mai întâi în curte şi de aici printr-o marchiză, un pridvor stilizat, se urcau câteva trepte şi se ajungea într-o cameră mare, centrală, care era luminată de sus printr-un tavan de sticlă şi de ferestrele marchizei. Spre stradă se afla o primă cameră, camera de lucru a stăpânului casei, apoi un salon, cu trei ferestre, dintre care cea din mijloc era o uşă fereastră care dădea într-un balcon cu grilaj de fier forjat. Dincolo de camera centrală se aflau sufragerii mari cu geamuri spre curte. Casa se prelungea cu geamlâc pe coridor care dădea în camera pentru copii, pentru doamne, pentru servitori, cu bucătării şi cămări. Iatacul stăpânilor se afla în camera din spatele salonului spre stradă“. Într-un dosar de arhivă din anul 1908, în casa de la numărul 67, fost 107, de pe strada Domnească, despărţitura a IV-a, locuia Moşt. Panaite Varnali , iar alt dosar din perioada 1898-1913, atestă că la numărul 67, fost 105, locuia Anton Ciuntu. În perioada interbelică, casa Balş se afla în proprietatea ,,…unui inginer Popovici, mai mare peste şantierele navale din port“. În anul 1922 prin ordonanţa de adjudecare transcrisă la Tribunalul Covurlui S-I sub numărul 3909 casa trece în proprietatea lui I.D. Popovici, inginer şef la Şantierele Navale. Inginerul I.D. Popovici apare ca fiind proprietar al casei de la numărul 67, de pe strada Domnească, într-un document de arhivă din anul 1929. Astăzi, casa Balş se află pe lista monumentelor istorice din anul 2004, a judeţului Galaţi, sub aceeaşi denumire, pe strada Domnească, numărul 67, construită la mijlocul secolului al XIX-lea, dar mai sus am văzut că imobilul a fost construit între anii 1913-1915.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu