luni, 15 noiembrie 2010

Casa Plesnilă

O altă casă de patrimoniu din strada Domnească este cea a fostului om politic conservator, avocat, primar al oraşului Galaţi în perioada decembrie 1896-martie 1898 şi preşedinte de comisie interimară în perioada ianuarie-martie 1911, Costache G. Plesnilă. În presa locală, acesta apare drept candidat la colegiul I al Senatului pentru anul 1901 astfel: ,,D-l Costache Plesnilă, fiŭ ala Galaţilor, om care trăind în mijlocul nostru a dovedit numaĭ cinste, iubire de neam şi de oraş, integritate şi voinţă. …stâlp puternic al partidului conservator Gălăţean, omul stimat de întreaga suflare Gălăţeană“. În „Lista provisorie-alegătorilor colegiului I-iu Comunal din Urbea Galaţi pe anul 1899“, C.G. Plesnilă apare ca fiind avocat şi locuind pe strada Domnească, quartalul IV, cu un cens de 944 de lei şi 50 de bani.
Familia Plesnilă se trăgea din ,,oamenii lui Petru Rareş“, pescari care pescuiau în apele Dunării şi Brateşului, iar peştele îl duceau cu căruţele la Bârlad, Vaslui până la curţile domneşti din Iaşi şi Suceava. Atunci când Petru Rareş a ajuns domn, familia Plesnilă a primit hrisov domnesc pentru coasta Brateşului, iar ,,după patru sute de ani neamurile lor au ajuns boieri cu pământ mult în susul judeţului, la Lunca“.
La 4 iunie 1883, avocatul C.G. Plesnilă, domiciliat în Galaţi, strada Domnească, numărul 86, dorea să construiască o casă de zid într-un singur etaj. La 7 iunie 1883, Serviciul Technic al Primăriei oraşului Galaţi, elibera autorizaţia de construcţie. Casa avea să fie construită din zidărie de cărămidă arsă şi mortar de var. La 13 mai 1893, Costache G. Plesnilă primea autorizaţia de construcţie pentru o casă cu două etaje în strada Domnească, numărul 90, despărţitura a IV-a. La 9 iunie 1914, Costache G. Plesnilă primea autorizaţie pentru reparaţia radicală la dependinţele casei sale din strada Domnească, numărul 96 şi pentru a putea înlocui duşumelele cu parchet şi a repara sobele la corpul principal.
Într-un dosar de arhivă din perioada 1898-1913, apare ca proprietar C.G. Plesnilă, pe strada Domnească, la fostul număr 162, număr nou 102. Casa a fost moştenită de fiul său Gigel Plesnilă, iar mai târziu aceasta se afla în proprietatea familiei Ghillis. Ulterior se afla în proprietatea lui Carol Roehrlich, care în anul 1926 o vinde Casei Centrale de Asigurări Sociale. În anul 1942, Comisia de Inventariere din cadrul Primăriei oraşului Galaţi menţiona că acestă casă, din strada Domnească, numărul 102, unde se află acum sediul Dispensarului Central numărul 1 al Asigurărilor Sociale, fusese dărâmată după cutremurul din 10 noiembrie 1940. Casa era construită din parter şi etaj, executată din cărămidă şi acoperită cu tablă.
În perioada postbelică imobilul trece în proprietatea publică a judeţului Galaţi, pentru ca în anul 2003 să intre în proprietatea publică a Municipiului Galaţi. Prin HCL 362 din 30.09.2003 imobilul trece din domeniul public în domeniul privat al municipalităţii gălăţene. Din luna martie a anului 2004, imobilul trece în proprietatea S.C. Viaţa Liberă S.A. prin cumpărare de la Primăria Municipiului Galaţi.
Astăzi casa se află pe lista monumentelor istorice din anul 2004, a judeţului Galaţi, strada Domnească, numărul 68, construită la începutul secolului al XX-lea, unde îşi are sediul actual redacţia cotidianului gălăţean ,,Viaţa Liberă“. Referitor la data construcţiei am arătat mai sus că în anul 1883 este prima fază a construcţiei, iar în anul 1893 a doua fază.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu