luni, 15 noiembrie 2010

Grand Hotel (azi Primăria)

Imobilul din strada Domnească este o construcţie de la începutul secolului al XX-lea, fiind ridicată la iniţiativa marelui proprietar Elie (Ilie) Climi (Climis). Acesta apare într-un dosar de arhivă drept candidat pe Lista provizorie de persoane din Judeţul Covurlui eligibile la Senat pe perioada de la 1 mai 1911 până la 31 aprilie 1912; în dreptul meseriei apare proprietar, domiciliat în strada Domnească, cu un venit de 44.000 de lei.
La data de 28 februarie 1911, Elie Climi înainta o cerere către Serviciul Technic al Comunei Galaţi, din care reiesă că are domiciliul în strada Domnească, quart. II, circumscripţia I, unde doreşte să ridice un imobil cu trei etaje şi subsol la faţă, mai puţin un etaj. Suprafaţă imobilului era de 634,49 m². Autorizaţia de construcţie avea să fie eliberată la 1 martie 1911.
La 14 martie 1912 Ilie D.Climi înainta o nouă cerere către Serviciul Technic al Comunei Galaţi, unde apare cu domiciliul în strada Domnească, desp. II, aici dorind să realizeze un adaos de construcţie în parter în interiorul curţii pentru maşinile de iluminat electric ale corpului principal. Doi ani mai târziu, mai precis la data de 9 iunie 1914, Elie Climis, domiciliat în strada Log. Tăut, numărul 15, colţ cu strada Justiţiei, desp. II, înainta o cerere către Serviciul Technic al Comunei Galaţi, dorind a construi la adresa menţionată atenase imobilului său, arhitect fiind G. Loiso. La următoarele file din acelaşi dosar apare şi adresa strada Domnească, numărul 70 colţ cu strada Justiţiei. La 3/16 iulie 1917 I. Climis proprietar al imobilului din strada Domnească, numărul 55 (Grand Hotel) autoriza pe Louise Cupcic să construiască o baracă pentru fotografiat. În anuarul din anul 1927 dedicat Municipiului Galaţi, printre localurile de prim rang apare şi restaurantul „Grand“, strada Domnească.
Grand Hotel este o clădire în stil compozit, cu elemente de decoraţie neoclasice şi baroce. Ca elemente de arhitectură se remarcă două bowindow-uri, dispuse simetric faţă de intrarea principală şi care sunt bogat decorate, încadrate cu ornamente verticale cu motive geometrice şi florale şi puse în valoare la nivelul streaşinei prin frontoane decorative semicirculare. Intrarea principală este accentuată de prezenţa celor două balcoane de onoare, dispuse la nivelul etajului I şi II, încadrate cu coloane decorative identice cu cele ce încadrează cele două bowindow-uri. Se remarcă, de asemenea, decoraţiile ancadramentelor ferestrelor de la cele două etaje şi ale cornişei. Faţadele nord şi sud prezintă decoraţii realizate după modelele elaborate de arhitecţii locali, care caută să asigure o legătură între faţada principală şi cea secundară, orientată spre strada Logofăt Tăutu. După al doilea război mondial a fost sediu al administraţiei Partidului Comunist, iar după anul 1990 a devenit sediul Primăriei Municipiului Galaţi.
Astăzi regăsim clădirea pe lista monumentelor istorice din anul 2004, din judeţul Galaţi, la poziţia 113, cod GL-II-m-B-03012, sub numele de Grand Hotel, strada Domnească, numărul 38 (1911-1912).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu